(برگرفته از سایت سازمان نقشه برداری)

 

لطفا برای دیدن اندازه واقعی روی نقشه کلیک کنید

شهر بیرجند
بیرجند - مقیاس 1:12000
شهر چناران
چناران - مقیاس 1:6000
شهر سمنان
سمنان - مقیاس 1:12500
شهر کرد
شهر کرد - مقیاس 1:8000
شهر قم
قم - مقیاس 1:25000
شهر کاشمر
کاشمر - مقیاس 1:9000
شهر پاکدشت
پاکدشت - مقیاس 1:11000
زابل
زابل -مقیاس 1:11000
آمل
آمل -مقیاس 1:14000
شهر اندیمشک
اندیمشک -مقیاس 1:15000
شهر دزفول
دزفول -مقیاس 1:15000
شهر كرمان
كرمان (فارسی)-مقیاس 1:20000
نقشه کرمان
کرمان (لاتین) -مقیاس1:25000
شهر اهواز
اهواز - مقیاس 1:25000
شهر سبزوار
سبزوار - مقیاس 1:14000
ساوه
ساوه - مقیاس 1:10000
شهر نیشابور
نیشابور - مقیاس 1:14000
شیراز (لاتین)
شیراز (لاتین) - مقیاس 1:25000
شیراز(فارسی)
شیراز (فارسی) - مقیاس 1:25000
شهر بندر عباس
بندر عباس - مقیاس 1:15000
مشهد لاتین
مشهد لاتین - مقیاس 1:30000
شهر یاسوج
یاسوج -مقیاس 1:25000
دلیجان
دلیجان - مقیاس 1:10000
خوی
خوی - مقیاس 1:13000
نائین
نائین - مقیاس 1:10000
ارومیه
ارومیه - مقیاس 1:16000
ایرانشهر
ایرانشهر - مقیاس 1:10000
نقشه گرگان
گرگان(لاتین)-مقیاس 1:12500
نقشه گرگان
گرگان(فارسی)-مقیاس 1:12500
نقشه بجنورد
بجنورد-مقیاس 1:15000
توسیرکان
توسیرکان - مقیاس 1:10000
آستانه
آستانه - مقیاس 1:9000
نقشه سرعین
سرعین مقیاس 1:5000
نقشه بندر لنگه
بندر لنگه - مقیاس 1:10000
نقشه ابرکوه
ابر کوه - مقیاس 1:10000
همدان
همدان - مقیاس 1:12500
اسلام آباد غرب
اسلام آباد غرب - مقیاس 1:8000
زاهدان
زاهدان - مقیاس 1:12000
بابل
بابل - مقیاس 1:15000
نقشه اسد آباد
اسد آباد - مقیاس 1:8000
نهاوند
نهاوند - مقیاس 1:10000
نقشه برازجان
برازجان - مقیاس 1:10000
نقشه بسطام
بسطام-مقیاس 1:4000
نقشه ملایر
ملایر - مقیاس 1:10000
نقشه شاهرود
شاهرود - مقیاس 1:10000
نقشه اردستان
اردستان - مقیاس 1:8000
نقشه بروجرد
بروجرد - مقیاس 1:8000
نقشه خرمشهر
خرمشهر - مقیاس 1:8000
نقشه دامغان
دامغان-مقیاس 1:10000
نقشه اصفهان (لاتین)
اصفهان(لاتین)-مقیاس1:25000
نقشه اصفهان (فارسی)
اصفهان(فارسی)-مقیاس 1:25000
نقشه اراک
اراک-مقیاس 1:100000
نقشه رشت
رشت-مقیاس 1:12000
نقشه رامسر
رامسر-مقیاس 1:15000
نقشه ایلام
ایلام-مقیاس 1:8000
نقشه قوچان
قوچان-مقیاس 1:9000
اسفراین
اسفراین-مقیاس 1:8000
نقشه تربت
تربت-مقیاس 1:12000
نقشه طبس
طبس-مقیاس 1:10000
نقشه شیروان
شیروان-مقیاس 1:9000
نقشه فومن
فومن-مقیاس 1:7000
نقشه مشهد
مشهد-مقیاس1:30000
نقشه تهران
تهران-مقیاس 1:50000
نقشه کرج
کرج-مقیاس 1:10000
نقشه زنجان
زنجان-مقیاس 1:10000
نقشه کاشان
کاشان-مقیاس 1:10000
نقشه یزد
یزد-مقیاس 1:20000
شهر تبریز
تبریز- مقیاس 1:20000
شهر کاشمر
کاشمر - مقیاس 1:9000