-دوره كارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری پس از پیروزی انقلاب اسلامی (انقلاب فرهنگی) با اهداف مشروحه زیر با تصویب شورای عالی برنامه ریزی اقدام به پذیرش دانشجو نموده است.

اهداف:

الف) تربیت كادر متخصص و متعهد برای انجام امور شهری سازی و تهیه طرح‌های جامع شهری،

ب) ایجاد فضای مناسب تحقیق و پژوهش در امر توسعه شهری، بهسازی- نوسازی و سامان دهی شهرهای موجود و ایجاد شهرهای جدید.

ج) تغذیه سازمان‌ها و نهادهای مربوطه از نظر كارشناسی برای نظارت و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی شهری و منطقه‌ای.

اهداف:

علم جغرافیا و برنامه ریزی شهری بستر مطالعاتی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی را فراهم كرده و مبنای ارزیابی‌های محیطی است. با توجه به ماهیت تخصص برنامه ریزی شهری كه بررسی تاریخی و وضعیت كنونی و آینده توسعه شهرها را در بر می‌گیرد ترتیب متخصصینی كه بتوانند حرفه شهرسازی را با بینش‌های محیطی، اقتصادی و فرهنگی در هم آمیزند تضمین نموده و نیاز فزاینده این تخصص را برآورده می‌سازد.

كارشناسی ارشد این رشته، امكان تامین نیروی متخصص را برای بهره گیری در سامان دهی فضای شهری مراكز موجود و ایجاد شهرهای جدید فراهم كرده و شرایط پژوهش و مطالعاتی در سطح بالا را در مورد مسائل شهری مهیا خواهد ساخت. با توجه به گسترش شدید شهرنشینی، رشد شهرهای موجود، برنامه ریزی و طراحی شهرهای جدید، بیش از هر زمان دیگر نیاز به فارغ التحصیلان این رشته در محدوده عملكرد وزارتخانه‌های مسكن و شهرسازی، كشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دانشگاه‌ها و علی الخصوص مهندسین مشاور شهرساز... و احساس می‌شود.

اهداف: دوره دكتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری با توجه به لزوم آموزش و پژوهش در توسعه پایدار شهری تاسیس شده است. دو قطبی شدن شهرهای ایران، برنامه ریزی شهرهای جدید، تبدیل روستاهای بزرگ به شهرها، ایجاد شهرك‌های صنعتی و مسكونی از ویژگی‌های دوران گذار در كشور ایران است.

روستا گریزی و آلونك نشینی در شهرها، عدم تعادل در نظام شهری، تفاوت شدید بین شهر و روستا، ظهور مسائل زیست محیطی، لزوم تاكید بر مسائل جغرافیای شهری و ناحیه‌ای در چارچوب طرح‌های جامع شهری و برنامه ریزی شهری ناحیه‌ای را روشن می‌سازد.